Logi cron w journalctl z tail

W konsoli podajesz
journalctl -u cronie.service -f

Zastosowanie: 

Logi cron w journalctl na żywo

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: