Masowa minifikacja JS oraz CSS

W konsoli podajesz

find . -type f -name '*.css' -exec yui-compressor --type css {} -o {} \; ; find . -type f -name '*.js' -exec yui-compressor --type js {} -o {} \;   
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: