Masowa zmiana kodowania pliku

W konsoli podajesz

find . -name "*txt" -type f -exec iconv -f UTF-16 -t UTF-8 {} -o ../{} \;
Zastosowanie: 

Masowa zmiana kodowania plików tekstowych

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: