Masowa zmiana treści - find z sed

W konsoli podajesz

find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i 's/fraza_A/fraza_B/g'
Zastosowanie: 

Masowa zmiana teksu za pomocą find i sed

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: