Masowe generowanie sum MD5 i SHA-1

Wygenerowanie licz w ciągu:

100100
101101
102102
...
998998
999999
10001000

W konsoli wprowadzamy
dla MD5

for x in {100..1000}; do echo $x$x|md5sum; done > plik

dla SHA-1

for x in {100..1000}; do echo $x$x|sha1sum; done > plik
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: