Masowe odczytywanie tekstu z plików graficznych OCR - skrypt bash

#!/bin/bash
 
for plik in *.png; do
    tesseract $plik $plik --dpi 150
done
Zastosowanie: 

Masowe odczytywanie tekstu z plików graficznych w CLI

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: