Masowe usunięcie polskich znaków diakrytycznych

W konsoli podajesz
for plik in *.jpg; do mv "$plik" "$( echo $plik | iconv -f UTF-8 -t US-ASCII//TRANSLIT)" ; done ;

Zastosowanie: 

Masowa zmiana polskich znaków diakrytycznych

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: