max_input_vars w .htaccess

W pliku .htaccess podajesz

php_value max_input_vars liczba
Zastosowanie: 

Zwiększenie limitu max_input_vars

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: