Migracja konta pocztowego

W konsoli podajesz
imapsync --host1 nazwe_hosta_zrodlowego --port1 993 --user1 juzek@tomlot.eu --ssl1 --host2 nazwa_hosta_docelowego --user2  juzek@tomlot.eu --port2 993 --ssl2 --authmech1 PLAIN --authmech2 PLAIN --addheader

Zastosowanie: 

Przeniesienie poczty z jednego konta na drugie. Kopia zapasowa poczty.

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: