mv: nie można przenieść '*' do '*': Katalog nie jest pusty

W konsoli podajesz

rm -fr katalog2 && mv katalog1 katalog2

albo

cp -r katalog1 katalog2 && rm -fr katalog1
Zastosowanie: 

Przeniesienie katalogu do zapisanego katalogu

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: