MySQL

Komplikacja

Podczas wykonywania kopii zapasowej

mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql

Zwraca komunikat
mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces

Rozwiązanie

Wykonam polecenie

Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Weryfikacja powolnie ładującej się strony
Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin podajesz

Zastosowanie: 
Zmiana znaków diakrytycznych na bez oogonków zapytaniem SQL w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin:

  1. Wybierasz bazę i przechodzisz do tabeli
  2. Wybierasz zakładkę Struktura
  3. Zaznaczasz np: link_rewrite i wybierasz Przegladaj
  4. Na nowe otwartej stronie wybierasz Eksport
Zastosowanie: 
Wyeksportowanie kolumny tabeli bazy MySQL w phpMyAdmin
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

a następnie

Zastosowanie: 
Oczyszczenie bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

Konflikt

got error 1045 access denied for user 'root'@'XX.XX.XX.XX' (using password yes) when trying to connect

Przyczyna

Brak uprawnień do połączenia się z bazą MySQL

Rozwiązanie

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Połączenie z zewnętrznego hosta do bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Reset hasła root w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

SELECT User,Password FROM mysql.user;
Zastosowanie: 
Sprawdzenie użytkowników i haseł w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna