MySQL

Komplikacja

Podczas wykonywania kopii zapasowej
[bash]
mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql[/bash]
Zwraca komunikat
[code]mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces[/code]

Rozwiązanie

Wykonam polecenie
[bash]
mysqldump --no-tablespaces -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin podajesz
[mysql]
UPDATE tabela SET kolumna = UPPER(kolumna) [/mysql]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]cd /root/ %% mkdir strace && cd stace[/bash]
[bash]ps ax | grep apache | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh[/bash]
[bash]ps ax | grep mysqld | grep -v grep | awk '{ print "strace -fttT -s500 -o strace."$1".log -p "$1"&" }' | sh[/bash]
Wywołaj powolną stronę (nie odświeżaj strony) podają adres strony w oknie URL.
Ucisz proces
[bash]killall -9 strace[/bash]
Wyniki dostępne w katalogu [bash]/root/strace/[/bash]

Zastosowanie: 
Weryfikacja powolnie ładującej się strony
Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin podajesz
[mysql]
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ą', 'a');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ć', 'c');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ę', 'e');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ł', 'l');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ń', 'n');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ó', 'o');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ś', 's');
update `tabela` set `kolumna` = replace(kolumna, 'ź', 'z');

Zastosowanie: 
Zmiana znaków diakrytycznych na bez oogonków zapytaniem SQL w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin podajesz
[mysql]
ALTER TABLE tabela_do_ktorej_dodajesz_kolumne ADD nazwa_dodawanej_kolumny typ kolumny after po_jakiej_kolumnie_dodać[/mysql]

Wiedza: 
Praktyczna

W phpMyAdmin:

  1. Wybierasz bazę i przechodzisz do tabeli
  2. Wybierasz zakładkę [code]Struktura[/code]
  3. Zaznaczasz np: [code]link_rewrite[/code] i wybierasz [code]Przegladaj[/code]
  4. Na nowe otwartej stronie wybierasz [code]Eksport[/code]
Zastosowanie: 
Wyeksportowanie kolumny tabeli bazy MySQL w phpMyAdmin
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[mysql]show tables;
[/mysql]
a następnie
[mysql]
drop table tabela1, tabela2 [/mysql]

Zastosowanie: 
Oczyszczenie bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

Konflikt

[code]got error 1045 access denied for user 'root'@'XX.XX.XX.XX' (using password yes) when trying to connect
[/code]

Przyczyna

Brak uprawnień do połączenia się z bazą MySQL

Rozwiązanie

W konsoli podajesz
[bash]mysql -u root -p
[/bash]
Dodaj wszelakie prawa dla użytkownika
[mysql]GRANT ALL PRIVILEGES ON baza.* TO 'uzytkownik'@'%' identified by 'haslo' with grant option;[/mysql]
[mysql]flush privileges;[/mysql]
[mysql]quit[/mysql]

Zastosowanie: 
Połączenie z zewnętrznego hosta do bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]systemctl stop mysql.service && mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &
[/bash]
[mysql]flush privileges;
[/mysql]
[mysql]update user set Password=PASSWORD('haslo_dla _root') WHERE User='root';
[/mysql]
[mysql]
flush privileges;[/mysql]
[mysql]
quit[/mysql]

Zastosowanie: 
Reset hasła root w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
SELECT User,Password FROM mysql.user;[/bash]

Zastosowanie: 
Sprawdzenie użytkowników i haseł w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna