MySQL

Tworzysz plik
/etc/apt/sources.list.d/mysql.list
podajesz w nim

Zastosowanie: 
Aktualizacja MySQL do najnowszej wersji
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas korzystania ze skryptu Drupal, w tym wykonywania zadań CRON zwracany jest komunikat
Additional uncaught exception thrown while handling exception

Przyczyna

Podwyższone restrykcje w pliku /etc/mysql/my.cnf Sprawdzone restrykcje do zmiany na:

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

[ 2 ]: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:* Library:*

Przyczyna

php -i | grep API

Zastosowanie: 
Wyrównanie biblioteki klienta MySQL 5.4.x z biblioteką rodziny MySQL 5.5.x
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Przypisywanie użytkownika do bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Importowanie dużej bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /usr/local/vesta/conf/mysql.conf
Zastosowanie: 
Hasło użytkownika root w bazie MySQL w Vesta Control Panel
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

cat /root/.my.cnf
Zastosowanie: 
Hasło użytkownika root w bazie MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
mysqldump -hHOST -uUZYTKOWNIK -pHASLO BAZA > kopia_zapasowa.sql

Przywracanie kopii zapasowej MySQL

Zastosowanie: 
Eksportowanie dużej bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku
/etc/mysql/my.cnf
W sekcji [mysqld] dodaj linię

max_allowed_packet=128M
Zastosowanie: 
Importowanie dużej bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

.MYD .MYI .FRM .IBD .OPT są źródłowymi plikami bazy MySQL.

Komplikacja

Czym otworzyć pliki?

Rozwiązanie

Najprostszym sposobem odzyskania danych (przekształcenie na format odpowiedni dla człowieka), po warunkiem, że pliki nie są uszkodzone, jest ich skopiowanie do bazy.

Utwórz bazę danych MySQL na zdalnym|lokalnym serwerze za pomocą konsoli lub panelu zarządzania serwerem DirectAdmin|cPanel|ISPConfig|PHPMyAdmin.
Odszukaj utworzoną bazę na serwerze podają w konsoli

Wiedza: 
Praktyczna

Strony