mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces

Komplikacja

Podczas wykonywania kopii zapasowej

mysqldump -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql

Zwraca komunikat
mysqldump: Error: 'Unknown error 1227' when trying to dump tablespaces

Rozwiązanie

Wykonam polecenie

mysqldump --no-tablespaces -ujuzek -pposzlo baza_juzka > kopia_zapasowa.sql
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: