Naprawa i uporządkowienie Grub 2

Sprawdzasz partycję, na której jest zainstalowany system
fdisk -l

Urządzenie   Początek  Koniec  Sektory Rozmiar Typ
/dev/nvme0n1p1   2048  1138687  1136640  555M System EFI
/dev/nvme0n1p2  1138688 116482047 115343360   55G Linux - system plików
/dev/nvme0n1p3 116482048 500118158 383636111 182,9G Linux - system plików

Montujemy
mount /dev/nvme0n1p2 /mnt
mount /dev/nvme0n1p1 /mnt/boot/efi
Wykonujesz
sudo grub-install --boot-directory=/mnt/boot --bootloader-id=ubuntu  --target=x86_64-efi --efi-directory=/mnt/boot/efi  
Jeśli masz błąd
grub-install: error: /usr/lib/grub/i386-pc/modinfo.sh doesn't exist.   Please specify --target or --directory.
zainstaluj
apt-get install grub-efi-amd64-signed
Uruchom ponownie komputer

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: