Niepoprawny address1 - błąd 500 podczas składania zamówienia

Komplikacja

Podczas składania zamówienia ukazuje się błąd 500:

[PrestaShopException]
 
Właściwość Address->address1 nie jest prawidłowa
at line 1003 in file classes/ObjectModel.php
 
998. } 999. 1000. $message = $this->validateField($field, $this->$field); 1001. if ($message !== true) { 1002. if ($die) { 1003. throw new PrestaShopException($message); 1004. } 1005. 1006. return $error_return ? $message : false; 1007. } 1008. }
ObjectModelCore->validateFields - [line 292 - classes/ObjectModel.php]
ObjectModelCore->getFields - [line 559 - classes/ObjectModel.php]
ObjectModelCore->add - [line 187 - classes/Address.php] - [2 Arguments]
AddressCore->add - [line 516 - classes/ObjectModel.php] - [2 Arguments]
ObjectModelCore->save - [line 74 - classes/form/CustomerAddressPersister.php]
CustomerAddressPersisterCore->save - [line 159 - classes/form/CustomerAddressForm.php] - [2 Arguments]
CustomerAddressFormCore->submit - [line 90 - classes/checkout/CheckoutAddressesStep.php]
CheckoutAddressesStepCore->handleRequest - [line 59 - classes/checkout/CheckoutProcess.php] - [1 Arguments]
CheckoutProcessCore->handleRequest - [line 264 - controllers/front/OrderController.php] - [1 Arguments]
OrderControllerCore->initContent - [line 292 - classes/controller/Controller.php]
ControllerCore->run - [line 515 - classes/Dispatcher.php]
DispatcherCore->dispatch - [line 28 - index.php]

Rozwiązanie

Usuń plik /override/classes/Address.php oraz /override/controllers/front/AddressController.php

Zastosowanie: 

Właściwość Address->address1 nie jest prawidłowa

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: