Nvidia Debian 10 testing buster

Dla wersji 304.135
Do pliku /etc/apt/sources.list dodajesz

# Debian 10 "Buster"
deb http://httpredir.debian.org/debian/ buster main contrib non-free

W konsoli podajesz

apt update && apt install linux-headers-$(uname -r|sed 's/[^-]*-[^-]*-//') nvidia-legacy-304xx-driver
Zastosowanie: 

Sterowniki Nvidia Debian 10 testing buster

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: