OpenCart

Ustawiasz język zaplecza administracyjnego, w którym to języku chcesz usunąć linki
System → Ustawienia → Edytuj → Local → Język administracji: English
Linki usuwasz w Katalog → Informacje

Wiedza: 
Praktyczna

Włącz SSL System → Ustawienia → Edytuj → Serwer → Security | Użyj SSL: Tak
W pliku /config.php zmień protokół na HTTPS

Zastosowanie: 
Włączenie obsługi protokołu HTTPS w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

Po migracji OpenCart, zmień nowe ścieżki w plikach

config.php
admin/config.php

Również należy przenieść katalog ../storage

Zastosowanie: 
Brak fotografii i elementów szablonów po zmianie domeny w OpenCart3
Wiedza: 
Praktyczna

Wyłącz opinie System → Ustawienia → Edytuj → Opcja → Opinie | Zezwól na opinie: Nie

Zastosowanie: 
Wyłączenie oceny przy produktach w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna

Na stronie głównej administracyjnej /admin pod Wyloguj się kliknij przycisk ustawień. W rekordzie Theme w kolumnie Action kliknij odśwież.

Zastosowanie: 
Usunięcie cache w OpenCart 3
Wiedza: 
Praktyczna