Optymalizacja obrazów PageSpeed Insights kompresja JPEG jpegtran

W konsoli podajesz

wget http://jpegclub.org/jpegcrop.tar.gz && tar -xzf jpegcrop.tar.gz && cd jpegcrop/jpeg-9b/ && ./configure

Jeśli posiadasz błąd

configure: error: in `/home/uzytkownik/':
configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH
See `config.log' for more details.

http://blog.tomlot.eu/optymalizacja-obraz%C3%B3w-pagespeed-insights-kompresja-jpeg-jpegtran
w zależności od dystrybucji, zainstaluj build-essential lub Development tools lub gcc
W konsoli podajesz

make install

Jeśli posiadasz błąd

jpegtran: error while loading shared libraries: libjpeg.so.9: cannot open shared object file: No such file or directory

w pliku /etc/ld.so.conf podaj ścieżkę do pliku libjpeg.so.9 i uruchom

ldconfig

Przykładowa komenda

jpegtran -copy none -optimize -progressive -outfile plik.jpg plik.jpg
Zastosowanie: 

Zoptymalizuj obrazy JPEG dla PageSpeed Insights, bezstratną kompresją w jpegtran

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: