Performing sanity checks: FTP user or password not accepted, aborting

Komplikacja

Performing sanity checks: FTP user or password not accepted, aborting.
Performing cleanup operations:  Completed

Przyczyna

Hasło nie może zawierać znaku $

Rozwiązanie

W pliku /usr/local/sysbk/conf.sysbk zmień wartość zmiennej FTP_PASS=""

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: