perl: warning: Setting locale failed

Komplikacja

Podczas instalacji pakietów

apt-get install
aptitude install

lub aktualizacji pakietów

apt-get upgrade
aptitude upgrade

polecenie zwraca komunikat

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
	LANGUAGE = (unset),
	LC_ALL = (unset),
	LANG = "pl_PL.UTF-8"
    are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory

Przyczyna

Niekompletna konfiguracja ustawień językowych dla oprogramowania Perl

Rozwiązanie tymczasowe

Jako, że dokumentacja w polskim Internecie jest uboga, wolę jak serwer "gada" do mnie w języku angielskim. W konsoli podajesz
export LANGUAGE=en_US.UTF-8 && export LANG=en_US.UTF-8 && export LC_ALL=en_US.UTF-8 && locale-gen en_US.UTF-8
Ukaże Ci się wynik zbliżony do poniższego

Generating locales (this might take a while)...
  en_US.ISO-8859-1... done
  en_US.ISO-8859-15... done
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.

Rozwiązanie na stałe

W konsoli podajesz

dpkg-reconfigure locales

Otworzy się pełnoekranowy program

Configuring locales
Locales are a framework to switch between multiple languages and allow users to use their language, country, characters, collation order, etc.
 
Please choose which locales to generate. UTF-8 locales should be chosen by default, particularly for new installations. Other character sets may be useful for backwards compatibility with older systems and software.
 
Locales to be generated:

Wybierasz (za pomocą klawisza [space])

en_US.UTF-8 UTF-8

następnie przechodzisz klawiszem [Tab] na Ok i akceptujesz klawiszem [Enter].

Configuring locales
Many packages in Debian use locales to display text in the correct language for the user. You can choose a default locale for the system from the generated locales.
 
This will select the default language for the entire system. If this system is a multi-user system where not all users are able to speak the default language, they will experience difficulties.
 
Default locale for the system environment:

Wybierasz (za pomocą klawisza [space])

en_US.UTF-8

następnie przechodzisz klawiszem [Tab] na Ok i akceptujesz klawiszem [Enter].
Ukaże Ci się wynik zbliżony do poniższego

Generating locales (this might take a while)...
  en_US.UTF-8... done
Generation complete.
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: