PHP

W pliku [code]/config/defines.inc.php[/code] zmieniasz 29 linię z
[php]define('_PS_MODE_DEV_', false);
[/php]
na
[php]
define('_PS_MODE_DEV_', true);[/php]

Zastosowanie: 
Pokazywanie błędów w PrestaShop 1.7
Wiedza: 
Praktyczna

W katalogu głównym utwórz plik [code].user.ini[/code] z zawartością
[ini]max_input_vars=5555[/ini]

Zastosowanie: 
Zwiększenie restrykcji PHP max_input_vars w AZ
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/classes/Meta.php[/code] zmiana:
[php]
$ret['meta_title'] = (isset($metas['title']) && $metas['title']) ? $metas['title'].' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME') : Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
$row['meta_title'] = $title.$row['meta_title'].(!empty($page_number) ? ' ('.$page_number.')' : '').' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME');
$row['meta_title'] = $row['name'].(!empty($page_number) ? ' ('.$page_number.')' : '').' - '.Configuration::get('PS_SHOP_NAME');

Zastosowanie: 
Zmiana separatora w tytule PrestaShop
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
cp /etc/php/7.0/fpm/php.ini /tmp/ && cp -r /etc/php/7.0/fpm/pool.d/ /tmp/[/bash]
[bash]
add-apt-repository -y ppa:ondrej/php[/bash]
[bash]
apt-get update && apt-get install -y php5.6-fpm php5.6-mysql[/bash]
[bash]
cp /tmp/php.ini /etc/php/5.6/fpm/ && cp -r /tmp/pool.d /etc/php/5.6/fpm/[/bash]
[bash]
service nginx restart && service php-fpm restart[/bash]

Zastosowanie: 
Obniżenie wersji z PHP 7.0 na PHP 5.6 w VestaCP
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
cd /tmp/[/bash]
Ze strony IonCube Loader pobierz źródło odpowiednie do Twojego systemu
[bash]
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Dekompresuj archiwum
[bash]
tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Przenieś do katalogu bibliotek PHP
[bash]
mv ioncube /usr/lib/php5/20131226/[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Tworzysz plik
[bash]/etc/apt/sources.list.d/dotdeb.list[/bash]
podajesz w nim
[vim]deb http://packages.dotdeb.org wheezy all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy all[/vim]
dla samego PHP
[vim]deb http://packages.dotdeb.org wheezy-php56 all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy-php56 all[/vim]
[bash]
wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg && sudo apt-key add dotdeb.gpg && apt-get update; apt-get install php5[/bash]

Zastosowanie: 
Aktualizacja PHP do najnowszej wersji
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W Magento 1.5 i 1.6
[code]
CONNECT ERROR: Unsupported resource type[/code]

Przyczyna

Zmiana funkcji [code]unpack[/code] w PHP 5.5

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash] apt-get install php5-mcrypt && php5enmod mcrypt && service apache2 reload
[/bash]

Zastosowanie: 
Brak rozszerzenia MCrypt
Wiedza: 
Praktyczna

Drupal (ale i nie tylko) korzysta z repozytorium rozszerzeń języka PHP.

Komplikacja

[code]Postęp wysyłania Nie włączony
Serwer jest w stanie prezentować postęp wysyłania pliku ale nie ma wymaganych bibliotek. Zalecana jest instalacja PECL uploadprogress lub instalacja APC.[/code]

Przyczyna

Brak zainstalowanej biblioteki PECL Uploadprogress.

Rozwiązanie

Instalacja i konfiguracja przeprowadzona na Debian 6 64-bit z DirectAdmin.

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
cd /tmp/[/bash]
Ze strony IonCube Loader pobierz źródło odpowiednie do Twojego systemu
[bash]
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Dekompresuj archiwum
[bash]
tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Przenieś do katalogu bibliotek PHP
[bash]
mv ioncube /usr/lib/php5/20131226/[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna