Pliki webp w PrestaShop

Komplikacja

Przesyłanie plików webp w PrestaShop kończy się komunikatem

Nie rozpoznano formatu obrazu, dozwolone formaty: gif, jpg, png

Rozwiązanie

Zakup modułu, modyfikacja sklepu, bądź przekonwertowanie MIME plików *.jpg na *.web za pomocą komendy

find . -name "*.png" | xargs -I {} cwebp {} -o {}
Zastosowanie: 

Jak za darmo przesyłać pliki webp w PrestaShop

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: