Pliki webp w PrestaShop

Komplikacja

Przesyłanie plików webp w PrestaShop kończy się komunikatem

Nie rozpoznano formatu obrazu, dozwolone formaty: gif, jpg, png

Rozwiązanie

Zakup modułu, modyfikacja sklepu, bądź przekonwertowanie MIME plików *.jpg na *.web za pomocą komendy
W konsoli podajesz
[bash]find ./ -type f -name '*.jpg' -o -name '*.png' | xargs -P 9 -I {} sh -c 'cwebp $1 -o $1 || true' _ {} \;
[/bash]

Zastosowanie: 

Jak za darmo przesyłać pliki webp w PrestaShop

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: