Poczta

W pliku .thunderbird/id-isntancji/ImapMail/imap.wp.pl/msgFilterRules.dat podajesz:

Zastosowanie: 
Lista e-mail spamowy dla poczty Wirtualnej Polski
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Przeniesienie poczty z jednego konta na drugie. Kopia zapasowa poczty.
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W logach /var/log/exim4/mainlog

H=xx.xx.xx.xx ([xx.xx.xx.xx]) [xx.xx.xx.xx rejected MAIL <xx@xx.eu>: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)

Rozwiązanie

W pliku /etc/exim4/exim4.conf.template zmień

Zastosowanie: 
H=* (*) [*] rejected MAIL <*>: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W logach /var/log/exim4/mainlog

H=xx.xx.xx.xx ([xx.xx.xx.xx]) [xx.xx.xx.xx rejected MAIL <xx@xx.eu>: Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.3)

Rozwiązanie

W pliku /etc/exim4/exim4.conf.template zakomentuj

Zastosowanie: 
H=* (*) [*] rejected MAIL <*>: Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.3)
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W logach /var/log/exim4/mainlog jest

no immediate delivery: more than 10 messages received in one connection

Przyczyna

Limit połączeń w kolejce.

Rozwiązanie

W pliku /etc/exim4/exim4.conf.template zmieniasz|dodajesz

Zastosowanie: 
Zwiększenie kolejki połączeń
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

W Thunderbird

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Odpowiedź serwera poczty: Helo name contains a ip address (HELO was [192.168.1.10]) and not is valid. Proszę zweryfikować poprawność adresu e-mail w konfiguracji kont i spróbować ponownie.

W logach /var/log/exim4/mainlog

Zastosowanie: 
Błąd podczas wysyłania poczty w Thunderbird
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Dovecot

apt-get install -y dovecot-imapd dovecot-pop3d

W pliku /etc/dovecot/dovecot.conf dodaj

Zastosowanie: 
Uwierzytelnianie Dovecot w Postfix
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Cyrus SASL

apt-get install -y sasl2-bin libsasl2-modules

Utwórz plik

Zastosowanie: 
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Odpowiedź serwera: 5.7.1 *: Relay access denied. Sprawdź adresata wiadomości (*), a następnie ponów próbę
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/postfix/main.cf dodajesz
queue_directory = /var/spool/postfix
W pliku /etc/postfix/master.cf zmieniasz
Dla portu 25

Zastosowanie: 
Zmiana chrootowania dla Postfix
Wiedza: 
Praktyczna

Wykonaj kopię zapasową pliku master.cf

Zastosowanie: 
Zmiana w Postfix z portu 25 na port 587
Wiedza: 
Praktyczna

Strony