Porty proxy

Możliwe porty proxy
[code]3128
443
54321
6515
6666
80
8000
8001
8008
808
8080
8081
8088
8090
81
8118
8181
82
83
84
85
86
8888
8909
9000
9090[/code]

Zastosowanie: 

Możliwe porty proxy

Wiedza: 
Teoretyczna
Kategoria: