Postfix

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
The procmail command /bin/procmail is owned by group mail, when it should be owned by root. Email may not be properly delivered or checked for spam.

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
Automatic BCCing of outgoing email cannot be enabled unless a BCC map is defined in the Postfix Mailserver module, or manually in the Postfix configuration file

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Utworzenie wirtualnego serwera w Virtualmin kończy się
Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration!

Zastosowanie: 
Postfix - Failed to create virtual server : No virtual domains file (virtual_alias_maps) was found in your Postfix configuration!
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Zastosowanie: 
Włączenie TRIM SSD
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Dovecot

apt-get install -y dovecot-imapd dovecot-pop3d

W pliku /etc/dovecot/dovecot.conf dodaj

Zastosowanie: 
Uwierzytelnianie Dovecot w Postfix
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Cyrus SASL

apt-get install -y sasl2-bin libsasl2-modules

Utwórz plik

Zastosowanie: 
Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości. Odpowiedź serwera: 5.7.1 *: Relay access denied. Sprawdź adresata wiadomości (*), a następnie ponów próbę
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku /etc/postfix/main.cf dodajesz
queue_directory = /var/spool/postfix
W pliku /etc/postfix/master.cf zmieniasz
Dla portu 25

Zastosowanie: 
Zmiana chrootowania dla Postfix
Wiedza: 
Praktyczna

Wykonaj kopię zapasową pliku master.cf

Zastosowanie: 
Zmiana w Postfix z portu 25 na port 587
Wiedza: 
Praktyczna

/etc/postfix/main.cf
Główny plik konfiguracyjny Posffix
/usr/share/postfix/main.cf.dist
Zawiera obszerne komentarze, opisy oraz wszystkie podstawowe opcje wraz z ich wartościami domyślnymi

Wiedza: 
Teoretyczna