Postfix port 587

Wykonaj kopię zapasową pliku master.cf

cp /etc/postfix/master.cf /etc/postfix/master.cf_x

Zakomentuj linię
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd
Odkomentuj linię
#submission inet n       -       -       -       -       smtpd
Przeładuj Postfix

postfix reload
Zastosowanie: 

Zmiana w Postfix z portu 25 na port 587

Wiedza: 
Praktyczna