Prędkość i dupleks karty Ethernet

W konsoli podajesz

apt-get install ethtool net-tools

Następnie

ethtool eth0
Zastosowanie: 

Sprawadznie, zmiana prędkość i dupleks karty Ethernet

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: