Przejście na koniec dokumentu w Vi i VIM

G

Zastosowanie: 

Przejście kursora na koniec pliku w Vi i VIM

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: