Przekierowanie index.php na stronę główną w .htaccess

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz

[vim]
RewriteCond %{THE_REQUEST} ^.*/index\.php
RewriteRule ^(.*)index.php$ /$1 [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 

Przekierowanie strony index.php na stronę główną w .htaccess

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: