Przekierowanie z http na https z www na bez www w Lighttpd

W pliku /etc/lighttpd/lighttpd.conf odkomentowujesz

server.modules = (
#    "mod_redirect",
#    "mod_rewrite",
    )

Dodajesz przekierowanie

$HTTP["scheme"] == "http" {
  # capture vhost name with regex conditiona -> %0 in redirect pattern
  # must be the most inner block to the redirect rule
  $HTTP["host"] =~ "^domena\.pl$" {
    url.redirect = (".*" => "https://%0$0") }
  $HTTP["host"] =~ "^www\.(.*)$" {
    url.redirect = ( "^/(.*)" => "http://%1/$1" )

Przekierowanie z http na https w Lighttpd
Przekierowanie z www na bez www w Lighttpd

Zastosowanie: 

Przekierowanie z http na https z www na bez www w pliku lighttpd.conf bez podawania domeny

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: