Przekierowanie z www na bez www w Lighttpd

W pliku /etc/lighttpd/lighttpd.conf odkomentowujesz

server.modules = (
#    "mod_redirect",
#    "mod_rewrite",
    )

Dodajesz przekierowanie

$HTTP["host"] == "www.domena" {
 url.redirect = ("^/(.*)" => "http://domena/$1" )
}

Przekierowanie z http na https z www na bez www w Lighttpd

Zastosowanie: 

Przekierowanie z www na bez www w dla serwera Lighttpd

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: