Przeniesienie cen z netto do brutto oraz obniżenie cen netto o podatek 23% VAT

<?php
try {
  $db_server = 'localhost';
  $db_name = 'localhost';
  $db_user = 'localhost';
  $db_passwd = 'localhost';
 
  $db_pdo = new PDO(
    "mysql:host=$db_server;dbname=$db_name",
    $db_user,
    $db_passwd,
    [PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"]
  );
 
  $db_pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
 
  # wyciągniecie kategorii głównych
  $wynik = $db_pdo->query("
    SELECT id_product, price_min
    FROM ps_layered_price_index");
 
  while ($cenaBrutto = $wynik->fetch()) {    
    // $sql = "UPDATE ps_product
    $sql = "UPDATE ps_product_shop
    SET price = :cena
    WHERE id_product = :id";
 
    $aktualizacjaCen = $db_pdo->prepare($sql);
    $aktualizacjaCen->bindParam(':cena', $cenaBrutto['price_min']);
    $aktualizacjaCen->bindParam(':id', $cenaBrutto['id_product']);
 
    if ($aktualizacjaCen->execute()) {
      print $cenaBrutto['id_product']. " - wykonałem aktualizację ceny".PHP_EOL;
    }
    // print $cenaBrutto['id_product'] ."-". $cenaBrutto['price_min'].PHP_EOL;
  }
  # wpowadzenie podatku w całym sklepie, wzorowany na → https://pskrk.com/jak-w-szybki-sposob-zmienic-podatek-dla-wszystkich-produktow-w-calym-sklepie/
  // UPDATE `ps_product` SET `id_tax_rules_group` = '1'; 
  // UPDATE `ps_product_shop` SET `id_tax_rules_group` = '1';
 
  # obnieżenie cen o podatek VAT, wzorowany na → https://www.inmotionhosting.com/support/edu/prestashop/mass-price-update-prestashop/
  // UPDATE ps_product_shop SET price = price / 1.23;
  // UPDATE ps_product SET price = price / 1.23
 
  $db_pdo = NULL;
} catch (PDOException $e) {
  print "Błąd: " . $e->getMessage();
  die();
}
Wiedza: 
Praktyczna