Przypadkowa strona po wpisaniu IP bądź mail.* w VestaCP

Konflikt

Kiedy podajesz IP, bądź adres mail.* np: mail.tomlot.eu ukazuje się "przypadkowa" strona z Twojego hosta, zamiast domyślnego

It worked!

Przyczyna

Przypadkową stroną, która się wyświetla jest ta, która jest pierwsza w pliku /etc/apache2/conf.d/vesta.conf

Include /home/admin/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx1/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx2/conf/web/apache2.conf

Rozwiązanie

W pliku /etc/apache2/conf.d/vesta.conf zamień miejscami strony, bądź wprowadź domyślą konfigurację w pliku /etc/apache2/conf.d/vesta.conf tj.

Include /var/www/apache2.conf
Include /home/admin/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx1/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx2/conf/web/apache2.conf

W pliku /var/www/apache2.conf podajesz

<VirtualHost XX.XX.XX.XX:8080>

ServerAdmin root@root
DocumentRoot /var/www

</VirtualHost>

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: