rsync z kopią zapasową bazy bez podania hasła do SSH

W konsoli podajesz
sshpass -p 'haslo' ssh root@XX.XX.XX.XX 'cd /home/juzek/ && mysqldump -ujuzek -phaslo baza > baza.sql' && sshpass -p 'haslo' rsync -az --info=progress2 --delete -e ssh root@XX.XX.XX.XX:/home/juzek/ .

Zastosowanie: 

rsync hasło w wierszu poleceń z kopią zapasową bazy MySQL

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: