SEO

W różnym celu, każdego dnia w swojej pracy, dostaję link do portali. Kiedy pytam Klienta na czym zbudowana jest strona, otrzymuję różne odpowiedzi m.in. że na Windows. Analizowanie kodu strony i wpisywanie w URL możliwych adresów do panelu administracyjnego to strata czasu.

Zastosowanie: 
SEO i fazie rekonesansu w hacking
Wiedza: 
Teoretyczno-praktyczna

Synonimy są ważnym i nieodzownym elementem optymalizacji, katalogowania i pozycjonowania stron. W SEO|SEM wykorzystuje je się, aby wpisy były niepowtarzalne. Obsługa synonimów w programach m.in. do katalogowania strony jest obecnie standardem. W praktyce to zagadnienie jest zawiłe, które daje Ci wiele możliwości i kombinacji.

System synonimów

Systemem synonimów nazywamy 2 lub więcej synonimów oddzielony od siebie pioną kreską [code]|[/code] połączonych ze sobą nawiasem klamrowym [code]{ }[/code].

Przykład
[code]
{samochód|auto}[/code]

Wiedza: 
Teoretyczna