Serwer

W konsoli podajesz
[bash]
wget http://cdn.ispsystem.com/install.sh && sh install.sh[/bash]

[code]You have hostname: piotr.cieciora1990.fvds.ru
Which version would you like to install ?
b) beta version - has the latest functionality
s) stable version - time-proved version

Choose repository type to work with:[/code]
W instalatorze podajesz [code]s[/code]

[code]Which manager would you like to install ?
1) ISPmanager
2) VMmanager
3) DCImanager
4) DNSmanager
5) IPmanager
6) BILLmanager

Zastosowanie: 
Instalacja postawowego ISPmanager na Debian 8
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz
[vim]
RewriteEngine On
Redirect 301 /stara_podstrona /nowa_podstrona[/vim]
lub
[vim]

RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} parametr=stara_podstrona
RewriteRule (.*) /nowa_podstrona? [L,R=301]
[/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie podstrony na nową podstronę w .htaccess
Wiedza: 
Praktyczna

Konflikt

Po włączeniu certyfikatu SSL, przy przejściu na podstronę ukazuje się błąd
[code]Not Found
The requested URL /xxx/ was not found on this server. [/code]

Przyczyna

Brak dyrektywy w pliku konfiguracyjnym.

Rozwiązanie

W pliku konfiguracyjnym Apache dla domeny z certyfikatem SSL np: [code]default-ssl.conf[/code] dodaj
[code]
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
[/code]

Zastosowanie: 
Włączenie certyfikat SSL powoduje błąd Not Found
Wiedza: 
Praktyczna

Na stronie → https://my.1and1.co.uk/domain-dns-settings/tomlot.eu?linkId=ct.txt.domains.tools.advanced
w sekcji [code]A/AAAA Records[/code]
Zmieniasz
[code]IP address (A Record): 1&1 IP address [/code]
na
[code]IP address (A Record): Other IP address → IPv4 Address XX.XX.XX.XX[/code]
w sekcji [code]TXT, CNAME and SRV Records[/code]
dodaje rekord TXT. W [code]Value[/code] wprowadzasz zawartość otrzymaną z narzędzia Google dla webmasterów

Zastosowanie: 
Konfiguracja domeny w 1&1 dla Blogger
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[mysql]show tables;
[/mysql]
a następnie
[mysql]
drop table tabela1, tabela2 [/mysql]

Zastosowanie: 
Oczyszczenie bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
apt-get install -y perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python[/bash]
[bash]
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.840_all.deb && dpkg --install webmin_1.840_all.deb[/bash]

Zastosowanie: 
Instalacja Webmin z zależnościami na Debian 8
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get install -y unzip && wget --no-check-certificate https://github.com/servisys/ispconfig_setup/archive/master.zip && unzip master.zip && cd ispconfig_setup-master/ && ./install.sh[/bash]

Zastosowanie: 
Automatyczne zainstalowanioe panelu serwera ISPConfig
Wiedza: 
Praktyczna

Konflikt

[code]got error 1045 access denied for user 'root'@'XX.XX.XX.XX' (using password yes) when trying to connect
[/code]

Przyczyna

Brak uprawnień do połączenia się z bazą MySQL

Rozwiązanie

W konsoli podajesz
[bash]mysql -u root -p
[/bash]
Dodaj wszelakie prawa dla użytkownika
[mysql]GRANT ALL PRIVILEGES ON baza.* TO 'uzytkownik'@'%' identified by 'haslo' with grant option;[/mysql]
[mysql]flush privileges;[/mysql]
[mysql]quit[/mysql]

Zastosowanie: 
Połączenie z zewnętrznego hosta do bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/etc/lighttpd/lighttpd.conf[/code] odkomentowujesz
[vim]
server.modules = (
# "mod_redirect",
# "mod_rewrite",
)[/vim]
Dodajesz przekierowanie
[vim]
$HTTP["scheme"] == "http" {
# capture vhost name with regex conditiona -> %0 in redirect pattern
# must be the most inner block to the redirect rule
$HTTP["host"] =~ "^domena\.pl$" {
url.redirect = (".*" => "https://%0$0") }
$HTTP["host"] =~ "^www\.(.*)$" {

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https z www na bez www w pliku lighttpd.conf bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
mkdir /etc/lighttpd/ssl/[/bash]
W katalogu [code]ssl[/code] umieszczasz pliki certyfikat SSL [code]domena.crt[/code] oraz prywatny klucz [code]domena.key[/code]. Tworzysz plik [code]domena.pem[/code] łącząc [code]domena.crt[/code] z [code]domena.key[/code]
[bash]
cat domena.crt domena.key > domena.pem[/bash]
W pliku [code]/etc/lighttpd/lighttpd.conf[/code] edytujemy linie:
$SERVER["socket"] == ":443" {
ssl.engine = "enable"

Wiedza: 
Praktyczna