Serwer

W pliku [code]/etc/lighttpd/lighttpd.conf[/code] odkomentowujesz
[vim]
server.modules = (
# "mod_redirect",
# "mod_rewrite",
)[/vim]
Dodajesz przekierowanie
[vim]
$HTTP["scheme"] == "http" {
# capture vhost name with regex conditiona -> %0 in redirect pattern
# must be the most inner block to the redirect rule
$HTTP["host"] =~ ".*" {
url.redirect = (".*" => "https://%0$0")
}
}[/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https w pliku lighttpd.conf bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/etc/lighttpd/lighttpd.conf[/code] odkomentowujesz
[vim]
server.modules = (
# "mod_redirect",
# "mod_rewrite",
)[/vim]
Dodajesz przekierowanie
[vim]
$HTTP["host"] == "www.domena" {
url.redirect = ("^/(.*)" => "http://domena/$1" )
}[/vim]
Przekierowanie z http na https z www na bez www w Lighttpd

Zastosowanie: 
Przekierowanie z www na bez www w dla serwera Lighttpd
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
cp /etc/php/7.0/fpm/php.ini /tmp/ && cp -r /etc/php/7.0/fpm/pool.d/ /tmp/[/bash]
[bash]
add-apt-repository -y ppa:ondrej/php[/bash]
[bash]
apt-get update && apt-get install -y php5.6-fpm php5.6-mysql[/bash]
[bash]
cp /tmp/php.ini /etc/php/5.6/fpm/ && cp -r /tmp/pool.d /etc/php/5.6/fpm/[/bash]
[bash]
service nginx restart && service php-fpm restart[/bash]

Zastosowanie: 
Obniżenie wersji z PHP 7.0 na PHP 5.6 w VestaCP
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/etc/exports[/code] dodajesz udziały
[vim]
/udzial 192.168.1.1(rw,no_root_squash)[/vim]
[bash]
systemctl restart nfs-server.service[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]systemctl stop mysql.service && mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &
[/bash]
[mysql]flush privileges;
[/mysql]
[mysql]update user set Password=PASSWORD('haslo_dla _root') WHERE User='root';
[/mysql]
[mysql]
flush privileges;[/mysql]
[mysql]
quit[/mysql]

Zastosowanie: 
Reset hasła root w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
[/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z http na https w Apache bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz
[vim]
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L][/vim]

Zastosowanie: 
Przekierowanie z www na bez www w pliku .htaccess bez podawania domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
named-checkconf /etc/bind/named.conf[/bash]
oraz
[bash]
named-checkzone domena /etc/bind/db.domena[/bash]

Zastosowanie: 
Sprawdzenie konfiguracji serwera BIND i strefy domeny
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
SELECT User,Password FROM mysql.user;[/bash]

Zastosowanie: 
Sprawdzenie użytkowników i haseł w MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

Zainstaluj Varnish HTTP Cache
[bash]apt-get install varnish
[/bash]
W pliku [code]/etc/default/varnish[/code] odkomentuj 48-52 linię:
[vim]DAEMON_OPTS="-a :80 \
-T localhost:6082 \
-f /etc/varnish/default.vcl \
-S /etc/varnish/secret \
-s malloc,3000m"[/vim]
W pliku [code]/etc/varnish/default.vcl[/code] podajesz:
[vim]backend default {
.host = "127.0.0.1";
.port = "8080";
}[/vim]
W pliku [code]/etc/lighttpd/lighttpd.conf[/code] podajesz:

Zastosowanie: 
Konfiguracja Varnish HTTP Cache i Lighttpd
Wiedza: 
Praktyczna