Serwer

Konflikt

Kiedy podajesz IP, bądź adres mail.* np: [code]mail.tomlot.eu[/code] ukazuje się "przypadkowa" strona z Twojego hosta, zamiast domyślnego

It worked!

Przyczyna

Przypadkową stroną, która się wyświetla jest ta, która jest pierwsza w pliku [code]/etc/apache2/conf.d/vesta.conf[/code]
[code]

Include /home/admin/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx1/conf/web/apache2.conf
Include /home/xxx2/conf/web/apache2.conf
[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

[code]AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using XX.XX.XX.XX. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[/code]

Przyczyna

Brak dokładnego wpisu w plik [code]/etc/hosts[/code]

Zastosowanie: 
Ustawienie globalnej dyrektywy ServerName
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
pacman -S bind-tools[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code]/etc/exports[/code] dodajesz udziały
[vim]
/udzial 192.168.1.1(rw,sync,fsid=0)[/vim]
W konsoli podajesz
[bash]
exportfs -rav && systemctl start nfs-server.service && systemctl enable nfs-server.service[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
mount 192.168.1.1:/ ~/montowanie[/bash]
Nie podawaj podkatalogów, jak w przypadku Samba

Konfiguracja serwera sieciowego NFS w Arch Manjaro

Zastosowanie: 
Zamontowanie udziału sieciowego NFS w Arch Manjaro
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku [code].htaccess[/code] podajesz
[vim]
php_value max_input_vars liczba[/vim]

Zastosowanie: 
Zwiększenie limitu max_input_vars
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
cd /tmp/[/bash]
Ze strony IonCube Loader pobierz źródło odpowiednie do Twojego systemu
[bash]
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Dekompresuj archiwum
[bash]
tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Przenieś do katalogu bibliotek PHP
[bash]
mv ioncube /usr/lib/php5/20131226/[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Tworzysz plik
[bash]/etc/apt/sources.list.d/dotdeb.list[/bash]
podajesz w nim
[vim]deb http://packages.dotdeb.org wheezy all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy all[/vim]
dla samego PHP
[vim]deb http://packages.dotdeb.org wheezy-php56 all
deb-src http://packages.dotdeb.org wheezy-php56 all[/vim]
[bash]
wget https://www.dotdeb.org/dotdeb.gpg && sudo apt-key add dotdeb.gpg && apt-get update; apt-get install php5[/bash]

Zastosowanie: 
Aktualizacja PHP do najnowszej wersji
Wiedza: 
Praktyczna

Tworzysz plik
[bash]/etc/apt/sources.list.d/mysql.list[/bash]
podajesz w nim
[vim]deb http://repo.mysql.com/apt/debian/ wheezy mysql-5.6
deb-src http://repo.mysql.com/apt/debian/ wheezy mysql-5.6[/vim]
[bash]apt-get update; apt-get install mysql-server-5.6
[/bash]

Aktualizacja PHP z 5.5 na 5.6

Zastosowanie: 
Aktualizacja MySQL do najnowszej wersji
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]apt-get install -y ffmpeg id3v2
[/bash]
W pliku [code]/Config.class.php[/code] zmieniasz w linii 337 z [code]localhost[/code] na [code]nazwa_strony[/code] oraz edytujesz linie od 392 do 395.

Zastosowanie: 
Instalacja YouTube-to-Mp3 Converter :: PHP Script for Linux Systems
Wiedza: 
Praktyczna