Serwer

Wykonaj kopię zapasową pliku [code]master.cf[/code]
[bash]cp /etc/postfix/master.cf /etc/postfix/master.cf_x
[/bash]
Zakomentuj linię
[vim]smtp inet n - - - - smtpd[/vim]
Odkomentuj linię
[vim]#submission inet n - - - - smtpd[/vim]
Przeładuj Postfix
[bash]postfix reload
[/bash]

Zastosowanie: 
Zmiana w Postfix z portu 25 na port 587
Wiedza: 
Praktyczna

[code]/etc/postfix/main.cf[/code]
Główny plik konfiguracyjny Posffix
[code]/usr/share/postfix/main.cf.dist[/code]
Zawiera obszerne komentarze, opisy oraz wszystkie podstawowe opcje wraz z ich wartościami domyślnymi

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz
[bash]
mysql -hHOST -uUZYTKOWNIK -pHASLO BAZA < kopia_zapasowa.sql
[/bash]
Jeśli w pliku [code]/root/.my.cnf[/code] jest hasło dla użytkownika root, to nie podawaj opcji [code]-p[/code]
Tworzenie kopii zapasowe MySQL - MySqlDump

Zastosowanie: 
Importowanie dużej bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]mysqldump -hHOST -uUZYTKOWNIK -pHASLO BAZA > kopia_zapasowa.sql[/bash]

Przywracanie kopii zapasowej MySQL

Zastosowanie: 
Eksportowanie dużej bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]wget http://download.vestacp.pl/spolszczenie.sh && chmod a+x spolszczenie.sh && sh spolszczenie.sh
[/bash]
Instalacja Vesta Control Panel

Zastosowanie: 
Spolszczenie VestaCP
Wiedza: 
Praktyczna

Komplikacja

Podczas instalacji Django polecenie zwraca komunikat
[code]
Traceback (most recent call last):
File "setup.py", line 5, in
from setuptools import find_packages, setup
ImportError: No module named setuptools[/code]

Przyczyna

Brak setuptools

Rozwiązanie

[bash]wget https://bootstrap.pypa.io/ez_setup.py -O - | python
[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
netstat -tupnl[/bash]

Zastosowanie: 
Sprawdzenie otwartych portów
Wiedza: 
Praktyczna

W pliku
[code]/etc/mysql/my.cnf[/code]
W sekcji [code][mysqld][/code] dodaj linię
[bash]
max_allowed_packet=128M[/bash]

Zastosowanie: 
Importowanie dużej bazy MySQL
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
crontab -u user -e[/bash]
W edytorze
[bash]
* * * * * /usr/bin/wget -O /dev/null 'sciezka' &> /dev/null[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Nie, jeśli napastnik przechwycił maszynę z uprawnieniami, które umożliwiają mu dostęp do pliku [code]/usr/local/sysbk/conf.sysbk[/code]. Przyczyną jest to, że wartość zmiennej [code]FTP_PASS=""[/code] jest podana w sposób jawny, nie jest haszowana.

Zastosowanie: 
Przywrócenie kopii zapasowej z zewnętrznego host po ataku w DirectAdmin
Wiedza: 
Praktyczna