Serwer

Komplikacja

[code]Performing sanity checks: FTP user or password not accepted, aborting.
Performing cleanup operations: Completed[/code]

Przyczyna

Hasło nie może zawierać znaku [code]$[/code]

Rozwiązanie

W pliku [code]/usr/local/sysbk/conf.sysbk[/code] zmień wartość zmiennej [code]FTP_PASS=""[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Po dodaniu przez kreator domeny, dodaj:
Record: [code]ns1.domena.pl.[/code]
Type: [code]A[/code]
IP or Value: [code]IP serwera, najczęściej tego na którym jest Vesta Control Panel[/code]
oraz
Record: [code]ns2.domena.pl.[/code]
Type: [code]A[/code]
IP or Value: [code]IP serwera, najczęściej tego na którym jest Vesta Control Panel[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]apt-get update && apt-get -y upgrade
[/bash]
[bash]wget http://vestacp.com/pub/vst-install.sh; bash vst-install.sh
[/bash]
[code]Following software will be installed on your system:
- Nginx frontend web server
- Apache application web server
- Bind DNS server
- Exim mail server
- Dovecot IMAP and POP3 server
- Clam mail antivirus
- SpamAssassin antispam
- MySQL database server
- Vsftpd FTP server[/code]
Zatwierdź

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]/usr/local/directadmin/scripts/hostname.sh nazwa_hosta
[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]cd /usr/local/directadmin/scripts && ./getLicense.sh CID LID
[/bash]
Wynik
[code]https://www.directadmin.com/cgi-bin/licenseupdate?lid=LID&uid=CID
Resolving www.directadmin.com... 216.144.255.179
Connecting to www.directadmin.com|216.144.255.179|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/octet-stream]
Saving to: “/usr/local/directadmin/conf/license.key”

“/usr/local/directadmin/conf/license.key” saved [1559][/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Możliwe porty proxy
[code]3128
443
54321
6515
6666
80
8000
8001
8008
808
8080
8081
8088
8090
81
8118
8181
82
83
84
85
86
8888
8909
9000
9090[/code]

Zastosowanie: 
Możliwe porty proxy
Wiedza: 
Teoretyczna

Komplikacja

[code]Status zapytań HTTP Niepowodzenie
Konfiguracja systemu bądź sieci uniemożliwia Drupalowi dostępu do stron internetowych, powodując ograniczenie jego funkcjonalności. Przyczyna może leżeć w konfiguracji serwera internetowego lub PHP. Powinno się ją zmienić, jeśli działać mają powiadomienia o wydaniu aktualizacji, pobieranie wiadomości z kanałów informacyjnych, logowanie się za pomocą identyfikatora OpenID czy inne usługi sieciowe.[/code]
Jeśli będzie chciał pobrać patch
[bash]https://www.drupal.org/files/issues/245990-http-check-d6.patch

Wiedza: 
Praktyczna

MTA, Mail Transfer Agent - agent przesyłania poczty
Serwer odbierający i doręczający pocztę. Ustala trasę wiadomości i ewentualne przekształcenie adresów. Wiadomości doręczane lokalnie są w celu ostatecznego doręczenia przekazywane do MDA. Np: Exim, Postfix i Sendmail
MDA, Mail Delivery Agent - agent doręczania poczty

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz
[bash]apt-get update && apt-get upgrade
[/bash]
[bash]
wget -O ehcp.tgz www.ehcp.net/ehcp_latest.tgz; tar -zxvf ehcp.tgz; cd ehcp; ./install.sh[/bash]
[code]Configuring mysql-server-5.5
While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for the MySQL administrative "root" user.
If this field is left blank, the password will not be changed
New password for the MySQL "root" user:[/code]
Podaj hasło dla użytkownika root do bazy MySQL
[code]EHCP INSTALL - INPUTS/SETTINGS SECTION:

Wiedza: 
Praktyczna

Pobierasz patch ze strony [code]https://www.drupal.org/node/numer_gdzie_jest_opisany_problem[/code]
W konsoli podajesz
[bash]
cd /sites/all/modules/wybrany_moduł/wybrany_katalog[/bash]
Pobierasz patch
[bash]
wget https://www.drupal.org/files/issues/XXX.patch[/bash]
Instalujesz
[bash]
patch < nazwa_pobranego_patch[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna