Serwer

W konsoli podajesz

/usr/local/directadmin/scripts/hostname.sh nazwa_hosta
Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

Możliwe porty proxy

3128
443
54321
6515
6666
80
8000
8001
8008
808
8080
8081
8088
8090
81
8118
8181
82
83
84
85
86
8888
8909
9000
9090
Zastosowanie: 
Możliwe porty proxy
Wiedza: 
Teoretyczna

Komplikacja

Status zapytań HTTP Niepowodzenie
Konfiguracja systemu bądź sieci uniemożliwia Drupalowi dostępu do stron internetowych, powodując ograniczenie jego funkcjonalności. Przyczyna może leżeć w konfiguracji serwera internetowego lub PHP. Powinno się ją zmienić, jeśli działać mają powiadomienia o wydaniu aktualizacji, pobieranie wiadomości z kanałów informacyjnych, logowanie się za pomocą identyfikatora OpenID czy inne usługi sieciowe.

Jeśli będzie chciał pobrać patch

Wiedza: 
Praktyczna

MTA, Mail Transfer Agent - agent przesyłania poczty
Serwer odbierający i doręczający pocztę. Ustala trasę wiadomości i ewentualne przekształcenie adresów. Wiadomości doręczane lokalnie są w celu ostatecznego doręczenia przekazywane do MDA. Np: Exim, Postfix i Sendmail
MDA, Mail Delivery Agent - agent doręczania poczty

Wiedza: 
Teoretyczna

W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

Pobierasz patch ze strony https://www.drupal.org/node/numer_gdzie_jest_opisany_problem
W konsoli podajesz

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz

sudo bash VMware-Player-XXX.bundle

Przy okazji zobacz jak odinstalować VMware Player.

Wiedza: 
Teoretyczna

Informacja

100 Continue (kontynuacja)
101 Switching Protocols (zmiana protokołu)

Sukces

200 OK
201 Created (utworzono)
202 Accepted (zaakceptowano)
203 Non-Authoritative Information (informacje nieautorytatywne)
204 No Content (brak treści)
205 Reset Content (resetowanie treści)
206 Partial Content (częściowa treść)

Wiedza: 
Teoretyczno-praktyczna

W pliku /etc/fail2ban/filter.d/exim.conf podajesz

Zastosowanie: 
Blokowanie brute-force attack exim
Wiedza: 
Praktyczna