Serwer

W konsoli podajesz
[bash]
sudo bash VMware-Player-XXX.bundle[/bash]
Przy okazji zobacz jak odinstalować VMware Player.

Wiedza: 
Teoretyczna

Informacja

100 Continue (kontynuacja)
101 Switching Protocols (zmiana protokołu)

Sukces

200 OK
201 Created (utworzono)
202 Accepted (zaakceptowano)
203 Non-Authoritative Information (informacje nieautorytatywne)
204 No Content (brak treści)
205 Reset Content (resetowanie treści)
206 Partial Content (częściowa treść)

Wiedza: 
Teoretyczno-praktyczna

W pliku [code]/etc/fail2ban/filter.d/exim.conf[/code] podajesz
[bash]
failregex = \[\] .*(?:rejected by local_scan|Unrouteable address)
\[\]: 535 Incorrect authentication data[/bash]
W pliku [code]/etc/fail2ban/jail.local[/code], najlepiej w dziale [code]# Mail servers[/code] podajesz
[bash]
[exim]

Zastosowanie: 
Blokowanie brute-force attack exim
Wiedza: 
Praktyczna

Sprawdź wersję Dovecot
[bash]
dovecot --version[/bash]
Jeśli posiadasz wersję [code]2.x.x[/code], tworzysz plik [code]/etc/fail2ban/filter.d/dovecot-pop3imap.conf[/code]
[code]
[Definition]
failregex = (?: pop3-login|imap-login): (?:Authentication failure|Aborted login \(auth failed|Aborted login \(tried to use disabled|Disconnected \(auth failed).*rip=(?P\S*),.*
ignoreregex =[/code]
W pliku [code]/etc/fail2ban/jail.local[/code] podajesz
[code]
[dovecot-pop3imap]
enabled = true
filter = dovecot-pop3imap

Zastosowanie: 
Blokowanie brute-force attack dovecot
Wiedza: 
Praktyczna

[code]Can't write into config directory!
This can usually be fixed by giving the webserver write access to the config directory.[/code]

Rozwiązanie

W konsoli podajesz
[bash]
chown -R apache:apache /home/uzytkownik/domains/domena/public_html/owncloud[/bash]
lub
[bash]
chown -R www-data:www-data /home/uzytkownik/domains/domena/public_html/owncloud[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

Pojęcia ze sobą mylone. W praktyce mają odmienne zastosowanie.

Wiedza: 
Teoretyczna

Drupal (ale i nie tylko) korzysta z repozytorium rozszerzeń języka PHP.

Komplikacja

[code]Postęp wysyłania Nie włączony
Serwer jest w stanie prezentować postęp wysyłania pliku ale nie ma wymaganych bibliotek. Zalecana jest instalacja PECL uploadprogress lub instalacja APC.[/code]

Przyczyna

Brak zainstalowanej biblioteki PECL Uploadprogress.

Rozwiązanie

Instalacja i konfiguracja przeprowadzona na Debian 6 64-bit z DirectAdmin.

Wiedza: 
Praktyczna

Instalacja DirectAdmin na Debian 64-bit, na serwerze VPS

W konsoli podajesz
[bash]
apt-get update && apt-get upgrade[/bash]
Sprawdź nazwę komputera (serwera). Będzie Ci potrzebna. W konsoli podajesz
[bash]
hostname[/bash]
Sprawdź jaki jest zainstalowany system operacyjny na serwerze. W konsoli podajesz
[bash]
cat /etc/issue[/bash]
Jeśli [code]Debian GNU/Linux 6.0[/code] to wykonaj
[bash]

Wiedza: 
Praktyczna

W konsoli podajesz
[bash]
cd /tmp/[/bash]
Ze strony IonCube Loader pobierz źródło odpowiednie do Twojego systemu
[bash]
wget http://downloads3.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Dekompresuj archiwum
[bash]
tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz[/bash]
Przenieś do katalogu bibliotek PHP
[bash]
mv ioncube /usr/lib/php5/20131226/[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

[code]
Installing modules and themes requires FTP access to your server. See the handbook for other installation methods.[/code]

Przyczyna

Niepoprawny właściciel katalogu, w którym znajduje się Drupal.

Wiedza: 
Praktyczna