Serwer

[code]Notice: Undefined index: subform-profile_abcd_player-field_abcd_player_team-und-0-exposed_filters in relation_select_ajax() (line 886 of modules/contrib/relation_select/relation_select.module).
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in relation_select_ajax() (line 903 of modules/contrib/relation_select/relation_select.module).[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

.MYD .MYI .FRM .IBD .OPT są źródłowymi plikami bazy MySQL.

Komplikacja

Czym otworzyć pliki?

Rozwiązanie

Najprostszym sposobem odzyskania danych (przekształcenie na format odpowiedni dla człowieka), po warunkiem, że pliki nie są uszkodzone, jest ich skopiowanie do bazy.

Wiedza: 
Praktyczna

Nie edytuj
[code]/etc/php5/apache2/php.ini
/etc/php5/cli/php.ini[/code]

Wiedza: 
Praktyczna

Podczas instalacji pakietu za pomocą APT|aptitude w Debian 6 64-bit ukazuje się komunikat
[code]
aptitude: /usr/local/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libapt-pkg.so.4.10) /usr/lib/apt/methods/http: /usr/local/lib/libz.so.1: no version information available (required by /usr/lib/libapt-pkg.so.4.10)[/code]
Podczas restartowania fail2ban
[bash]
service fail2ban restart[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna