Skopiowanie plików z polecenia grep

W konsoli podajesz

grep -lir 'ciąg' | xargs cp -t ~/x
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: