Komunikat o błędzie

 • User warning: The following module is missing from the file system: bueditor. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation_extras. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation_ui. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: geshifield. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: geshifilter. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: google_plusone. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: linkit. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: property_validation. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: taxonomy_menu. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: tweetbutton. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: wysiwyg. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • User warning: The following module is missing from the file system: field_validation. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Notice: Undefined index: execute_responsive_theme w drupal_theme_initialize() (linia 100 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property 'filename' of non-object w _drupal_theme_initialize() (linia 146 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Trying to get property 'name' of non-object w _theme_load_registry() (linia 335 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).
 • Notice: Undefined index: execute_responsive_theme w theme_get_setting() (linia 1440 z /usr/home/tomaszroot/domains/blog.tomlot.eu/public_html/includes/theme.inc).

Skrypty Bash

[bash]#!/bin/bash

Zastosowanie: 
Skrypt do tworzenia i przywracania kopii witryn podczas ich budowania.
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

WYJSCIE=$1

find . -mindepth 2 -maxdepth 2 -type d -print0 | while read -d $'\0' katalog
do
nazwa_katalogu=$(echo "$katalog" | cut -d/ -f3)
licznik=$(( $licznik + 1 ))
cp -rf "$katalog" "$WYJSCIE"/"$licznik"_"$nazwa_katalogu"
done[/bash]

Zastosowanie: 
Przenoszenie podkatalogów do głównego katalogu
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

for plik in *
do
grep -ohE "\b[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,6}\b" $plik | sort -u > $plik.txt
done[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

regex=(
'fraza A'
'fraza B'
'fraza C'
)

for i in ${regex[@]}
do
find . -type f -print0 | xargs -0 sed -i /$i/d

done
[/bash]

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

for plik in *.png; do
tesseract $plik $plik --dpi 150
done[/bash]

Zastosowanie: 
Masowe odczytywanie tekstu z plików graficznych w CLI
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

regex=(
'1126436'
'1126448'
'1126457'
)

for i in ${regex[@]}
do
chromium --headless --disable-gpu --enable-logging --window-size=1500,3333 --screenshot=$i.png https://tomlot.eu/$i

done[/bash]

Zastosowanie: 
Masowe tworzenie zrzutów ekranu z listy wielu stron
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

regex=(
'\$\w+\s*=\s*[0-9]+\;\$GLOBALS\['\''\w+'\''\]\s*=\s*Array\(\)\;global\s*\$\w+\;\$\w+\s*=\s*\$GLOBALS\;\$\{"'
'^\$\w+\s*=\s*'\''.*'\''\;\$.+\s=\sArray\(\);\$.\w+\[\]\s*=\s*(\$\w+\[[0-9]+\]\.){11,}'
'^\s*\$\w+\)\{if\s*\(\w+\(\$\w+\)\s*=='
'\@include\s*\"\\[0-9]+\/\w+\\.+\\'
)

cykle=${#regex[@]}

for ((i=0; i do
wynik=$(grep -Elir ${regex[$i]})
echo $wynik | tr ' ' '\n'
done[/bash]

Zastosowanie: 
Wyszukiwanie wirusów i malware na stronie internetowej
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

PLIK1=$1
PLIK2=$2
KOMBINACJE=$3

echo "Generowanie"
rm -f tymczasowy

while read p1
do
while read p2
do
echo $p1 $p2 >> tymczasowy
done done

if [[ -e $KOMBINACJE ]]
then
echo "" > "$KOMBINACJE"
fi

echo "Sortowanie"
sort -u tymczasowy > "$KOMBINACJE"
rm -f tymczasowy[/bash]

Zastosowanie: 
Generator słów kluczowych listy SEO - skrypt bash
Wiedza: 
Praktyczna

[bash]
#!/bin/bash

dzis="$(date +%F)"
szczur="$HOME/kopia_zapasowa"

# tomlot.eu
domena="tomlot.eu"

Wiedza: 
Praktyczna

[bash]#!/bin/bash

host="localhost"
juzek="uzytkownik"
poszlo="haslo"
baza="baza"
szczur="/home/juzek/kopie_zapasowe_bazy"
data=$(date +"%F_%H:%M")

#usuwanie plikow >11 dni
find $szczur/* -mtime +11 -exec rm {} \;

#kopia zapasowa
mysqldump -h$host -u$juzek -p$poszlo $baza > $szczur/kopia_$data.sql
[/bash]
Skrypt podepnij pod cron

Zastosowanie: 
Prosty skrypt bash do wykywania kopii bazy danych
Wiedza: 
Praktyczna

Strony

Subskrybuj RSS - Skrypty Bash