Sortowanie wierszy według liczby znaków w wierszu

W konsoli podajesz

cat plik | awk '{print length,$0}' | sort -n | awk ' {$1="";print $0}' | cut -f2- -d' '
Zastosowanie: 

Sortowanie wierszy według liczby znaków w wierszu linii

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: