Sprawdzanie zainfekowanych plików strony internetowej - skrypt bash

[bash]
#!/bin/bash

regex=(
'\$\w+\s*=\s*[0-9]+\;\$GLOBALS\['\''\w+'\''\]\s*=\s*Array\(\)\;global\s*\$\w+\;\$\w+\s*=\s*\$GLOBALS\;\$\{"'
'^\$\w+\s*=\s*'\''.*'\''\;\$.+\s=\sArray\(\);\$.\w+\[\]\s*=\s*(\$\w+\[[0-9]+\]\.){11,}'
'^<\?php\s\$\w+\s*=\s*\"\w+\"\;\$\w+\s*=\s*\"\"\;foreach\s*\(\$_POST\s*as\s*\$\w+\s*=>\s*\$\w+\)\{if\s*\(\w+\(\$\w+\)\s*=='
'\@include\s*\"\\[0-9]+\/\w+\\.+\\'
)

cykle=${#regex[@]}

for ((i=0; i<$cykle; i++))
do
wynik=$(grep -Elir ${regex[$i]})
echo $wynik | tr ' ' '\n'
done[/bash]

Zastosowanie: 

Wyszukiwanie wirusów i malware na stronie internetowej

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: