Sprawdzenie ilości przekierowań na stronie

W konsoli podajesz

curl -siL tomlot.eu | grep "\bLocation\b" | wc -l
Zastosowanie: 

Zwetyfikowanie liczby przekierowań na stronie

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: