Sprawdzenie wersji WordPress

Informacje o wersji zainstalowanego WordPress są w pliku
/wp-includes/version.php

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: