Sprawdzenie zainstalowanej wersji MODX

W pliku
/core/docs/version.inc.php
wersje tworzą 3-6 rekordów

$v['version']= '2'; // Current version.
$v['major_version']= '6'; // Current major version.
$v['minor_version']= '5'; // Current minor version.
$v['patch_level']= 'pl'; // Current patch level.

Wersja to 2.6.5-pl

Zastosowanie: 

Gdzie zweryfikwoać wersji zainstalowanego MODX

Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: