Style z motywu potomnego z !imported w WordPress

Jeśli WordPress nie honoruje zmian uwzględnionych w arkuszu stylu potomnego motywu (jedynie zmiany są uwzględnienia za pomogą !imported, w pliku functions.php motywu potomnego dodaj:

wp_enqueue_style( 'child-style', get_stylesheet_directory_uri() . '/style.css', array( 'parent-style' ) );
Wiedza: 
Praktyczna
Kategoria: